Az év első klubgyűlése

2022. jan. 06.-án 
a Halasi Bringabarát Klub 
megtartotta éves első közgyűlését.
Napirendi pontok:
 

  Köszöntő

  Atuális klub egyenleg ismertetése

  Új tag felvétele

  Klubtagság anyagi hozzájárulás rendezésének lehetósége

  Éves programtervek lehetőségének tárgyalása

  Élménybeszámolók

 
Király Gábor (programszervező), köszöntötte az egybegyűlteket, és jó érzését fejezte ki a népes csapat megjelenése láttán.
Felelevenítette az elmúlt év eseményeit, és köszöntötte az újonnan érkező sporttársat, aki jelezte klubtagsági szándékát, amit a jelenlévő tagság egyhangúan elfogadott.
Daday Attila (egyesületi elnök), ismertette a klub anyagi helyzetét, közben Koch Edit (pénztáros), lehetőséget adott a tagsági hozzájárulás rendezésére.
Továbbiakban megbeszéltük a következő programokat.és felvázoltuk a további lehetőségeket, amit pontosítások után közzé teszünk a honlapon.
Gyorsan eltelt az idő, mivel mindenkit vártak már otthon, így búcsúztunk a következő túrán való találkozás reményében.

Halasi Bringabarát Klub

Halasi Bringabarát Klub
6400 Kiskunhalas
Sétáló utca 8
Számlaszám :
51700306-15448479

Adószám: 18648991-1-03
halasikerekesek@gmail.com